Groningen is een provincie waar landbouw altijd al een grote rol heeft gespeeld. In het polderlandschap worden van oudsher producten zoals suikerbieten, aardappels, uien en granen verbouwd. Het oostelijk deel van de provincie staat bekend als graanschuur van West-Europa.

Binnen de voornamelijk agrarische sector in dit gebied is de later toegepaste schaalvergroting van grote invloed geweest op het aangezicht van het Groninger landschap. De woonvorm van de oude boerderij van de 19-de eeuw werd aangepast naar modernere bedrijfsvoering methoden door de zich steeds meer ontwikkelende mechanisatie. Er werd flink uitgebreid en de van oorsprong kleinere behuizing maakte plaats voor grotere woonvormen voor het Groninger boerenbedrijf.

De welgestelde boeren en boerinnen hadden vele arbeiders zowel op het land als binnenshuis. De kleding die de dienstmeiden en knechten droegen waren sober. Zij moesten immers het werk doen in tegenstelling tot de (boeren) dames des huizes.

Dansgroep Het Hogeland probeert met hun muziek, klederdracht en volksgebruiken de cultuur in het noorden des lands uit de hierboven beschreven periode in ere te houden. De dansgroep is opgericht in 1975 en heeft al vele reizen en binnen en buitenland gemaakt. Via onze contactpagina kunt u een optreden laten verzorgen voor uw evenement.

Ik wens u veel kijk en leesplezier toe met uw bezoek aan onze website.

 
Theo Sietsema